راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد به سنندج
پنجشنبه 15 اسفند 173,000
جمعه 16 اسفند 173,000
پنجشنبه 22 اسفند 256,000
جمعه 23 اسفند 215,000
پنجشنبه 29 اسفند 339,000
جمعه 1 فروردین 215,000
پنجشنبه 7 فروردین 460,000
جمعه 8 فروردین 460,000