ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 021-22346422 تماس حاصل نموده یا به آدرس تهران-سعادت آباد ميدان کاج مجتمع اداري تجاري سروستان طبقه اول اداري واحدmanager@atagasht.com110 مراجعه نمایید.